112 huishoudens leren energie besparen

Deelnemers en coaches stellen energieboxen samen

Honderdtwaalf moeilijk bereikbare huishoudens kregen in het najaar van 2019 energieboxen en informatie over energie besparen en gezond wonen van Aarde-Werk. Inmiddels hebben ruim 1.200 huishoudens in Den Haag van Aarde-Werk een energiebox op maat ontvangen en zijn ze daarbij uitgebreid voorgelicht over hoe ze hun huis gezond en energiezuinig kunnen houden.

Aan de hand van de energie-voetafdruk werd met een energiecoach van Aarde-Werk de samenstelling van de energiebox bepaald. Gekozen kon worden uit een assortiment van meer dan vijftig verschillende energiebesparende materialen, zoals; tochtstrips, brievenbusborstels, ledlampen, radiatorfolie, douchekoppen en andere materialen. Door het samen met de bewoners op basis van de voetafdruk kiezen van de materialen wordt een optimaal effect bereikt qua eneriebesparingsimpact.

Daarbovenop kregen bewoners gedragstips hoe ze met simpele veranderingen in hun gedrag enorme besparingen op hun gas, elektra en waterrekening tot stand kunnen brengen. Het effect van al die adviezen, voorlichtingsbijeenkomsten en energieboxen werd in het najaar van 2020 door het team van Aarde-Werk geïnventariseerd.

Voorlichtingsbijeenkomsten

In totaal namen meer dan 146 mensen deel aan negen voorlichtingsbijeenkomsten waarin mogelijkheden voor energiezuinig en gezond wonen werden besproken. Van die 146 mensen hadden 136 mensen een extra les nodig om essentiële informatie over energiebesparing goed te begrijpen. Na afloop ontvingen 112 huishoudens een eigen energiebox met energiebesparende materialen om zelf thuis te installeren. Waar nodig werden bewoners door Aarde-Werk geholpen met de installatie.

Deze grafiek uit het evaluatieonderzoek laat zien dat de grote meerderheid van de deelnemers de energiebesparende materialen binnen 1 maand had geïnstalleerd.

Resultaten

Door het opnemen van de meterstanden voor gas, elektra en water na ongeveer één jaar kreeg Aarde-Werk een goed inzicht in de resultaten van de gedragstips en besparende materialen. Deelnemers aan het project mochten per huishouden voor € 70 aan materialen uitkiezen. Hiermee werd gemiddeld per huishouden een gemeten besparing van € 200 op de jaarrekening gerealiseerd in verhouding met andere jaren is dit minder dan verwacht maar dit kan verklaard worden door het feit dat we opeenvolgende warmere stookseizoenen hebben de afgelopen jaren.

Van de 112 huishoudens die mee deden werden 111 huishouden bereikt tijdens de evaluatie. Uit deze evaluatie bleek dat alle deelnemers unaniem de adviezen en tips als zinvol ervaren hebben. 95% van de deelnemers is zich bewuster geworden van de bijdrage die geleverd kan worden tegen klimaatverandering. Voor de uitvoering van het energieboxen project als geheel kreeg Aarde-Werk een 8,6.

Het programma leverde ook een stevige bijdrage aan het verminderen van de CO2 uitstoot door de betrokken huishoudens. Gemiddeld verminderde de uitstoot met ongeveer 250 kg CO2 per huishoudens per jaar. Alle 112 huishoudens samen verminderde hun uitstoot met 16 ton per jaar, oftewel dezelfde vermindering in CO2 emissie als het planten van 800 bomen zou hebben.

Deze grafiek uit ons evaluatieonderzoek geeft aan dat mensen actiever aan de slag is gegaan met energie besparen.

Opmerkingen

Onderstaand een aantal opmerkingen van deelnemers:
● absoluut leerzaam! Weinig mensen zijn bewust van hun voetafdruk, daarom is deze les heel belangrijk,
● ik heb € 379 teruggekregen, wil wel andere lessen,
● heel erg bedankt, ik heb veel geleerd,
● veel geld kunnen besparen en het is goed voor het milieu,
● bewuster geworden, meer bijeenkomsten organiseren, mooi project!
● door Corona was ik alle dagen thuis, vind het heel goed wat en hoe jullie het doen en vrouwen bewuster maken,
● lampen passen niet maar goed dat wij konden ruilen! Dank u! Wij zijn altijd al goed bewust maar nu nog meer. Bedankt!
● alle beetjes helpen, door Corona veel thuis geweest, alles scheelt toch in de portemonnee, alle dubbeltjes tellen zeker in dit moment veel is duurder geworden,
● ik heb geld teruggekregen € 130,
● graag meer lessen organiseren,
● wat jullie doen is goed, ga vooral door!