Expertise

De expertise en ervaring bij stichting Aarde-Werk maakt het mogelijk dat we met zeer diverse partners samen projecten kunnen uitvoeren.

De brede inhoudelijke oriëntatie (energie besparen, de kunst van afval, gezond wonen, water besparen, gezonde voeding, duurzame mobiliteit, de energietransitie, gezondheid, rattenoffensief, duurzaam leven en/of natuur de parels in de eigen wijk) maakt Aarde-Werk een aantrekkelijke partner bij gedurfde en innovatieve projecten. Door onze slagvaardige en enthousiaste coaches zijn we bovendien in staat op zeer diverse vragen van partners in te spelen.

Tip voor de lezer

Kijk voor een totaal overzicht van alles wat Aarde-Werk doet en heeft gedaan ook eens op onze sitemap.

Lopende projecten

Afgeronde projecten

Een paar andere voorbeelden uit onze -zeer diverse- projectwerk-praktijk:

  • Met woningcorporatie Vestia zetten we een informatiecampagne op voor bewoners/huurders die aanvankelijk niet blij waren met de energiebesparende maatregelen in hun woning omdat deze tot huurverhoging leidden. Door de inrichting van een voorbeeldwoning en intensieve begeleiding te bieden aan een actieve bewonersgroep sloeg de stemming uiteindelijk om in ‘hadden we ook maar voor gestemd voor die energiebesparende maatregelen’.
  • Met Stichting Global Action Plan Nederland initieerde Aarde-Werk in 2009 het ecodriving-concept in Nederland, waar dat Europees al verder was uitgegroeid. Met een startsubsidie van (toen nog SenterNovem) AgentschapNL en een sponsoring van Toyota is Ecodriving Nederland inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige aanbieder van een duurzaam mobiliteitsconcept voor organisaties, bedrijven en overheden.
  • Met Milieu-educatie Den Haag ontwikkelde Aarde-Werk een project om vrouwen in Krachtwijken te scholen tot ambassadrice voor duurzaamheid in de wijk onder de titel ‘Vrouwen samen in prachtige wijken‘.
  • Met Stichting Ecokids ontwikkelde Aarde-Werk een aanbod voor basisschoolleerlingen die (o.a. thuis) energie kunnen gaan besparen.
  • Met De Sociale Dienst Drechtsteden, Gemeente Dordrecht en ROC Da Vinci, ontwierp Aarde-Werk een Leerwerkbedrijf – constructie waarbinnen zowel (ROC)studenten als herintreders worden opgeleid en begeleid tot energieconsulenten die in de Drechtsteden (Dordrecht e.o.) huis aan huis mensen voorlichten en energiebesparingsmaatregelen in huis aanbrengen.

Waar een organisatie (overheid, bedrijf, onderwijsinstelling of maatschappelijke organisatie) een ambitieuze doelstelling heeft, graag aan de slag wil, maar financiële, instrumentele of communicatieve ‘beren’ op de weg ziet, kan Aarde-Werk met u samen soms zeer creatieve oplossing voor uw uitdaging vinden, waardoor met andere partijen wordt samengewerkt aan het doel dat u allang voor ogen stond.