Gedragsverandering

leve leven

Gedragsverandering die slechts gebaseerd is op kennis, informatie of zelfs pure feiten zal geen stand houden. Innerlijke motivatie komt voort uit iets groters dan jezelf. Dat kan in het geval van duurzaam gedrag het welzijn van de aarde, het water, de lucht, het vuur en de ether betreffen. Wie geraakt is door de schoonheid van de natuur, door de complexiteit van de onderlinge relaties in het levensweb of de logica van afval dat niet bestaat, wordt gemakkelijk gemotiveerd om zijn of haar gedrag in overeenstemming te brengen met de wetten van de natuur.  Als niet alleen de eigen gezondheid, maar ook het welzijn van alle schepselen centraal staat, is er een innerlijke kracht aangeboord die zich niet veel aantrekt van wat de buren wel of niet doen. Dan verspil je geen water gewoon omdat je water kostbaar vindt. Dan trek je een extra trui aan omdat je niet onnodig CO2 in de atmosfeer wilt brengen, waarvan je weet dat die het broeikaseffect vergroot.  Dan kies je niet alleen voor biologische voeding omdat dat voor je eigen gezondheid heilzaam is, maar ook voor de aarde, de bodem van ons bestaan goed uitpakt.

Lees meer over diepe ecologie om te begrijpen hoe je je verbinding met de natuur en de mens kunt versterken.