ANBI status

De Stichting Aarde-Werk is in het bezit van de ANBI status.

Conform de eisen van de belastingdienst publiceren we op deze pagina onze statuten, jaarverslagen, meerjarenstrategie, de samenstelling van ons bestuur en de gegevens omtrent de beloning van de bestuursleden:

Statuten

Onze statuten kunt u hier vinden: Statuten Stichting Aarde-Werk

Jaarverslag

Jaarlijks publiceert de Stichting haar jaarverslag.
De jaarverslagen en de jaarrekeningen van Stichting Aarde-Werk vindt u hieronder:
Jaarverslag 2019, Aarde-Werk
Jaarverslag 2015, Aarde-Werk
Jaarrekening 2015, Stichting Aarde-Werk
Jaarrekening 2014, Stichting Aarde-Werk

Strategie

Stichting Aarde-Werk zet haar beleid ook in 2021 en volgende jaren verder op basis van het beleidsplan zoals opgesteld voor 2016 tot 2018:
Beleidsplan 2016 tot 2018 Aarde-Werk

Bestuur en beloning

Het bestuur bestaat uit:

  • ErnstJan Stroes, Voorzitter
  • Marije Mulder, Secretaris
  • Frans van de Velde, Penningmeester

Voor haar werkzaamheden ontvangt het bestuur geen bezoldiging anders dan een vergoeding van de direct door hen gemaakte kosten.

Gegevens

Stichting Aarde-Werk
Correspondentie adres:
Gevers Deynootweg 1274d
2586 HP Den Haag

Factuur en vestigingsadres:
Stichting Aarde-Werk
t.a.v. F.L.v.d.Velde, penningmeester
Tomatenstraat 185
2564 CP Den Haag

Rekeningnummer: NL59 INGB 0000 0782 07
KvK nummer: 41157913
RSIN fiscaalnummer: 8025.83.635