Leve Leven

leve levenBij de workshops en cursussen gaan informatie, kennis en bewustwording van de eigen rol hand in hand. Het heeft  zin na te denken over eigen gedrag vanuit een visie op  de natuur.  Als je je realiseert dat ieder mens onderdeel is van het levensweb en dat elke ingreep gevolgen heeft voor dat web, begrijp je waarom je geen chloor of  ander chemisch goedje door de gootsteen kan spoelen.

Je voelt dat het weggooien ( en dus laten verbranden) van nog waardevolle materialen niet klopt. De schoonheid en samenhang in de natuur brengt je tot verwondering. In deze  vruchtbare bodem kan het zaad van de kennis  goed ontkiemen en vrucht dragen. De coaches van het programma leve Leven! zijn gemotiveerd vanuit het leven zelf om cursussen te geven. Dat werkt.