Leve Leven! filosofie

leve levenAan alle projecten en de visie van Stichting Aarde-Werk ligt de filosofie van leve Leven! ten grondslag.

Bewoners van multiculturele wijken werken samen effectief aan duurzaam wonen en leven. In de cursussen en voorlichtings-bijeenkomsten komen ‘duurzame onderwerpen’ aan de orde, zoals:

 • energiebesparing:
  • Hoe is in het huishouden efficiënt energie te besparen?
  • Basale kennis over de meters, isolatie en gebruik van gas en elektriciteit.
 • luchten en ventileren:
  • Wat zijn de gezondheids- en milieueffecten van te veel vocht in huis?
  • Wat is het effect van het bewonersgedrag op de kwaliteit van het binnenmilieu?
  • Wat is het verschil tussen luchten en ventileren?
 • waterbesparing:
  • Wat zijn de effecten van watervervuiling en waterverspilling en hoe kan dit tegen gegaan worden
  • Informatie over chemicaliën in water, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening.
 • afval:
  • Hoe kan afval het beste worden aangeboden?
  • Ook chemisch afval en zwerfafval komen aan de orde.

energie_voorlichting_016_full_742

Doel
Leve Leven! is een project waar bewoners van multiculturele wijken vanuit hun eigen levensvisie met elkaar in gesprek komen rond thema’s die iedereen aangaan: duurzaamheid, energie- en waterbesparing, gezonde voeding en anders omgaan met afval. Vrijwilligers en medewerkers van autochtone en allochtone zelf- en wijkorganisaties worden opgeleid tot coach/voorlichter. De voorlichters geven de cursussen in tweetallen in wijk- en buurtcentra, in het kader van inburgering of als huurdersvertegenwoordiger in een bewonersplatform.
Zo werken de voorlichters afkomstig uit verschillende groepen samen aan het gemeenschappelijke doel: een duurzame toekomst voor allen.
De voorlichters zijn breed inzetbaar, bijvoorbeeld tijdens taallessen, gezondheidsvoorlichtingen of op scholen.
Deelnemers formuleren zelf hun persoonlijke doelen en krijgen tips en informatie over hoe ze deze kunnen realiseren.

Activiteiten
Thema’s rond duurzaamheid worden toegankelijk voor groepen die voorheen niet of nauwelijks bereikt werden, door:

 • aan te sluiten bij de eigen levensvisie en inspiratiebronnen
 • uit te gaan van de eigen woon- en leefsituatie van deelnemers
 • gebruik te maken van foto’s en symbolen in plaats van uitsluitend teksten

Partners & opdrachtgevers
Aarde-Werk heeft sinds 2002 in verschillende gemeenten in Zuid Holland, zoals Den Haag, Dordrecht, Leiden, Leidschendam en Gorinchem het programma Leve Leven! uitgevoerd. In andere kleinere, gemeenten als Delft, Schiedam en Zoetermeer is Leve Leven! ook uitgevoerd.
In iedere gemeente wordt een netwerk van verschillende organisaties opgebouwd: allochtone en natuur-en milieuorganisaties, wijk-en opbouwwerk, buurthuizen en Regionale Opleidings Centra. Vanuit dit netwerk worden coaches opgeleid en deelnemers voor de cursussen geworven. Na Zuid Holland wordt in samenwerking met Global Action Plan een aanzet gegeven naar een landelijke opschaling van het Leve Leven! programma.

Opdrachtgevers: De Provincie Zuid-Holland heeft sinds 2002 met het programma Leren voor Duurzaamheid een belangrijke financiële bijdrage gegeven aan de ontwikkeling van Leve Leven! Andere opdrachtgevers zijn:
Gemeenten: Den Haag, Schiedam, Delft, Dordrecht, Zoetermeer, Gorinchem, Leidschendam-Voorburg, Deelgemeente Rotterdam-Alexander, Milieudienst West-Holland, DCMR, Eneco, Fonds 1818 heeft de nieuwe training voor Leve Leven! trainers mede gefinancierd.

Aarde-Werk heeft onderzoek laten doen naar de effecten van het programma Leve Leven! Zie hiernaast.

Lees hier meer over Leve Leven in onze folder.
En bekijk hier het evaluatieverslag van het project 2002-2003.

Onderstaand gedicht is geschreven door Alison Martis (door Aarde-Werk opgeleide coach) op 24 oktober 2006 om 22.05

Hemel en Aarde

Tussen hemel en aarde klonk de muziek
Tussen de bergen heen gloeit het water naar hevige temperaturen
Tussen mens en dier is er liefde ontstaan
En aardewerk is geboren. En nu wat, ja, wat nu?

Kunnen we de aarde besparen van sigaren
Of zullen de boeren tijd vergaren voor iets nieuws
Wat denk jij of wat denk ik?
Nou, ik denk van wel of niet aarde

Laten we minder gaan douchen
Minder elektriciteit gebruiken en minder gas
En in plaats daarvan kunnen wij aard-vriendelijke dingen gebruiken
Of niet aarde? Wat denk jij of wat denk ik

Ik ga mijn best doen zodat hemel en aarde bespaard kunnen worden
Ik ga mijn best doen om de noordpool te houden
Ik ga mijn best doen om de mooie muziek te behouden
Ja, tussen hemel en aarde.

Dit gedicht is geschreven voor stichting Aarde-Werk te Den Haag.
Het gedicht mag niet gekopieerd worden zonder de toestemming van de auteur of stichting Aarde-Werk.