Projecten

coaches-1De expertise en ervaring bij stichting Aarde-Werk maakt het mogelijk dat we met zeer diverse partners samen projecten kunnen uitvoeren.

“Diversiteit staat aan de basis van elk duurzaam systeem” (Bill Mollison, grondlegger permacultuur in Australie)

Lopende projecten

 • Rattenoffensief - Veel mensen zijn zich niet bewust dat ‘brood voor de eendjes’ maar al te vaak brood voor de ratten wordt. In Den Haag is de overlast van ongedierte inmiddels zo groot dat de gemeente...
 • Energiebespaarboxen op Maat - De gratis Energieboxbespaarbox is bedoeld voor huishoudens in Den Haag met een laag inkomen. Voor meer informatie en aanmelden verwijzen wij u graag naar onze Energiebespaarbox flyer of onze Energiebespaarbox folder. Het energiebespaarboxen op maat...
 • Duurzame Vrouwen - Door het vrouwenproject zijn meer vrouwen zich bewust geworden van de milieuaspecten in hun dagelijks leven. Ze hebben meer inzicht hebben verworven en zullen meer betrokken zijn bij duurzaamheid. In hun eigen leefomgeving gaan...

Afgeronde projecten

 • Gezond, veilig en energiezuinig wonen - Kwetsbare doelgroepen waren de speciale focus van een 22 tal workshops die Aarde-Werk uitvoerde in de periode van 6 oktober tot 16 december 2022. Aan deze workshops namen in totaal 437 mensen deel, daarvan...
 • Iedereen leert over de energietransitie - Er werden ook in 2022 weer 6 lessen ‘de Energietransitie’ gegeven door Aard-Werk. Aan deze lessen deden dit jaar in totaal 91 mensen mee. Met deze lessen heeft Aarde-Werk veel mensen mogen ondersteunen en...
 • Actie Schone Stoep in de Rade - Aarde-Werk leverde dit voorjaar een bijdrage aan de Actie Schone Stoep in De Rade, Bouwlust. Voor de gemeente vormde de afvalproblematiek in deze wijk aanleiding om in actie te komen. In de wijk is er...
 • Nog meer workshops Energiebesparen ‘Hou van je Huis’ - In de periode 15 maart tot 1 juli 2022 heeft Aarde-Werk 30 bijeenkomsten gehouden over energiebesparen voor zowel huurders als woning eigenaren. Van deze 30 bijeenkomsten zijn er 10 uitgevoerd voor laag geletterde en...
 • Huishoudens besparen energie - 762 Haagse huishoudens besparen op hun energierekening Het succesvolle Aarde-Werk project voor de uitgiften van 750 energiebespaarboxen in Den Haag werd op eind juni 2019 afgesloten met de uitreiking van een A+++ koelkast aan...
 • Band op Spanning - In het Band-op-Spanning-project worden de banden van auto’s gecontroleerd op hun bandenspanning. Veel mensen blijken rond te rijden met te zachte banden. Het gevolg daarvan is dat de banden harder slijten en dat de...
 • Energie op maat - Energie op Maat was een project in Dordrecht waarbinnen Aarde-Werk met veel succes samen met lokale partners (Woonactief, corporatie Woonbron) zowel voorlichtingen als opleidingen energieconsulenten heeft gegeven aan herintredende klanten van de Sociale Dienst....
 • Themacyclus Milieu - De themacyclus werd georganiseerd voor vrouwen van diverse culturele achtergronden die kennis wilden maken met thema’s rondom milieu én voor vrouwen die werkzaam waren in de milieusector. De bijeenkomsten begonnen met een korte inleiding,...
 • Poolse arbeidsmigranten - Stichting Aarde-Werk organiseerde voorlichtingen over energiebesparing voor Poolse inburgeraars. Dat deed ze met een unieke methode: Poolse nieuwkomers werden voorgelicht door mensen uit hun eigen achterban. Aarde-Werk deed eerder succesvolle ervaringen op met vergelijkbare...
 • Wijzerwonen in Schiedam - Het project ‘Wijzer Wonen in Schiedam’ biedt bewoners van Schiedam met een minimum-inkomen praktische ondersteuning bij het realiseren van een duurzame leefstijl. Naast bevordering van energiebesparing is er aandacht voor een gezond en veilig...