Energiebespaarboxen op Maat

De gratis Energieboxbespaarbox is bedoeld voor huishoudens in Den Haag met een laag inkomen. Voor meer informatie en aanmelden verwijzen wij u graag naar onze Energiebespaarbox flyer of onze Energiebespaarbox folder.

Het energiebespaarboxen op maat project richt zich op de ontwikkeling van levendige wijken waarin bewoners zich gezamenlijk actief inzetten om energie en water te besparen, gezond en veilig te wonen. Door het uitvoeren van voorlichtingen in het kader van het ‘Energiebespaarboxen op maat project’ zullen bewoners zich bewuster zijn van de milieuaspecten van hun dagelijkse leven en meer inzicht hebben verworven in duurzamer en energiezuiniger leven. In hun eigen leefomgeving gaan ze anders (bewuster) en verstandiger om met energie, water en een gezond en veilig binnenmilieu.

Het doel is mensen met minimale inkomsten te voorzien van informatie en middelen om energiezuinig, gezond en veilig wonen en leven mogelijk te maken. Met een energiebox op maat stimuleren we en ondersteunt Aarde-Werk ze om actief met deze thema’s aan de slag te gaan.

In het kader van het programma ‘Hou van je huis’ voeren we het project ‘Energiebespaarboxen op Maat’ uit.

Lees hier al onze berichten over het project ‘Energiebespaarboxen op maat’.