Algemene voorwaarden

Copyright

De eigendomsrechten met betrekking tot de content en ontwerp van de site www.aarde-werk.nl berusten bij Aarde-Werk. Het is daarmee, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar vooraf, niet toegestaan informatie, teksten, of beeldmateriaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aarde-Werk is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt