Missie

Duurzaam op Aarde, daar maken we Werk van.
Met deze samenvattende zin wil Aarde-Werk laten weten waar we staan en waar u ons op mag aanspreken.

Aarde

Het gaat ons om een leef- en werkstijl die rekening houdt met de behoeften en wensen van komende generaties.
Daarbij denken we niet alleen aan mensen, maar ook komende generaties dieren, planten en bomen.
We werken vanuit een globale visie.

Werk

Er is veel werk te doen om bovenstaande te bereiken.
We doen dat in een goede werksfeer, met eerlijke en open verhoudingen en gebruik makend van ieders, zeer diverse, talenten.