Den Haag Zuidwest Gezond

Om de gezondheid van de bewoners te bevorderen zette Aarde-Werk zich dit jaar met een speciaal project in voor kwetsbare bewoners in Moerwijk. Het project had tot doel bewoners zich bewust te laten worden van het belang van; gezond eten, bewegen, luchten en ventileren, en er voor te zorgen dat ze huishoudelijk afval beter gaan aanbieden en bijvoorbeeld de eenden geen brood meer gaan voeren. Met het project hebben we de kennis en het bewustzijn van de deelnemers vergroot en werden ze geïnspireerd. Uit de vele reacties van de deelnemers kwam naar voren dat hun persoonlijke betrokkenheid bij hun leefomgeving vergroot werd en dat ze nu beter weten hoe ze met deze thema’s aan de slag kunnen gaan. Participeren kan alleen dan wanneer men weet waarom, hoe, waar en met wie. 

Doelgroep

Met dit project hebben we ons vooral gericht op kwetsbare bewoners van Moerwijk. In totaal hebben we 20 lessen gegeven waaraan 295 bewoners hebben meegedaan. 5 lessen zijn gegeven over brood/ratten en ons milieu, daaraan namen 65 mensen deel waarvan er 52 broodambassadeur zijn geworden die samen nog eens 520 mensen uit hun omgeving hebben geïnformeerd over het belang van het goed aanbieden van afval en het voorkomen van rattenoverlast. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. In totaal zijn er dus bijna 800 mensen via het project ‘Den Haag Zuidwest gezond’ bereikt. 

De geworven deelnemers werden uitgenodigd voor de lessen rond de  thema’s van het project, te weten: 

  • Voeding en milieu (over gezond en duurzaam eten),
  • Gezond binnenklimaat (over vocht in huis, luchten/ventileren en de hygrometer)
  • De kunst van het afval (over afval, afvalscheiding, recycling en hergebruik),
  • Brood/ratten en ons Milieu (de oorsprong, voedsel overlast, ongedierte),
  • Groen en milieu: ontdek de parels in je eigen wijk en stad. (Een wandeling onder begeleiding van een gids door het Zuiderpark, naar o.a. het voor nog vele Hagenaars onbekende, Heempark).