Huishoudens besparen energie

762 Haagse huishoudens besparen op hun energierekening

Het succesvolle Aarde-Werk project voor de uitgiften van 750 energiebespaarboxen in Den Haag werd op eind juni 2019 afgesloten met de uitreiking van een A+++ koelkast aan een van de deelnemers. Met een berekende besparing van in totaal bijna 260 duizend euro per jaar en 762 bediende huishoudens was dit project voor de deelnemers en voor Aarde-Werk een prachtig voorbeeld van hoe inspanningen voor het klimaat niet alleen maar geld kosten maar ook geld opleveren. 

Mevr. Goedhard uit Mariahoeve de trotsewinnaar van de A+++ koelkast! en Cindy Slaghuis Manager Projecten van Aarde-Werk

Het team van energiecoaches van Aarde-Werk reikte van eind 2016 tot eind 2018 energiebespaarboxen uit aan 762 huishoudens in Den Haag. De boxen kwamen terecht bij  huishoudens met een kleine portemonnee, ouderen en bij mensen met een beperkte kennis van de Nederlandse taal. Onze energiecoaches informeerde tijdens de 59 voorlichtingsbijeenkomsten 990 mensen over de mogelijkheden om energie te besparen mede door aanpassingen van het gedrag. Voorbeelden van dergelijke voorgestelde gedragsaanpassingen waren; lager instellen van de thermostaat, het wassen bij een lagere temperatuur, korter douchen en nog vele andere tips. Op deze voorlichtingsbijeenkomsten werden ook de energiebespaarboxen met de deelnemers op maat samengesteld, om een zo hoog mogelijke besparing te bereiken.  

CO2 reductie

Op basis van de door ons verzamelde gegevens berekende we een besparing van tussen de 280 en 350 euro per deelnemend huishouden. Het door de gemeente gefinancierde project levert een reductie van 390 ton CO2 per jaar op. Bij een verwachte levensduur van de maatregelen van zeven jaar kost CO2 reductie op deze manier 85 euro per ton. 

Geografische verdeling energiebespaarboxen 2016-2018

Aan de voorlichtingsbijeenkomsten namen mensen deel uit 53 verschillende landen van herkomst. Het gros van de deelnemers die een box ontving woont in (sociale) huurwoningen en heeft een laag gezinsinkomen. Naast besparingsmaatregelen en tips kregen de deelnemers ook informatie en tips over gezond en veilig wonen. Om de deelnemers met een mindere beheersing van de Nederlandse taal te ondersteunen werden 26 additionele basislessen uitgevoerd. Een groot aantal van de deelnemers kende de thema’s klimaatverandering en energiebesparing nog niet.

Energiebesparen

De uitvoering van het project werd in opdracht van de gemeente gemonitord. Uit deze monitoring kwam naar voren dat 97 procent van de deelnemers na afloop verklaarde bewust energie te zijn gaan besparen. 96 procent gaf aan de informatie goed te hebben begrepen. 87 procent heeft tips doorverteld en in eigen huis toegepast. Van de geleverde energiebesparende materialen verklaarde 96 procent van de huishoudens alles te hebben gebruikt.  Uit de monitoring kwam naar voren dat de deelnemende huishoudens het project waardeerde met een acht.

Aarde-Werk realiseerde dit project met een uniek team van veertien intern opgeleide energiecoaches uit negen verschillende landen van herkomst. De HBO opgeleide coaches spraken samen veertien verschillende talen, een essentiële kwaliteit voor het succes van dit project in een diverse stad als Den Haag. Vier van de coaches vonden tijdens het project elders werk op hun eigen niveau.

Gedragsveranderende educatie is een domein waarin nog veel onbekend is, we wisten wel dat er op dat gebied mooie resultaten te boeken zijn, maar zagen tijdens dit project dat de resultaten met de juiste aanpak substantieel zijn.