Aarde-Werk draagt bij aan energietransitie Den Haag

In 2023 heeft Aarde-Werk kwetsbare bewoners ondersteund bij hun deelname aan de energietransitie. Met 30 workshops energiebesparen werden 745 mensen bereikt. In deze workshops leerde deelnemers hoe ze thuis zuiniger met energie kunnen omgaan. Daarnaast hebben 574 van deze deelnemers deelgenomen aan de direct bespaaractie van de Gemeente Den Haag waardoor ze extra energie besparende materialen kregen voor in hun woning en deze gratis bij hen werden geïnstalleerd. Een Irakese mevrouw zei naar aanleiding van de workshop: “Zoveel tips, zo eenvoudig, die helpen mij de dure winter door.”

Ook kinderen leerden over de energietransitie. Tijdens evenementen bij ‘Pluk!’ en wijkcentrum Cromvlietplein namen kinderen deel aan een energie-challenge en konden ze proefjes doen met duurzame energie en leerde ze wat ze zelf kunnen doen om energie te besparen. Aan die twee evenementen deden in totaal 30 kinderen mee. Een Eritrees jongetje van 8 jaar zei na afloop: “Dit was de leukste middag ooit.”

Verder is er ook een energietransitieles gegeven voor een doelgroep die nog niks weet over de energietransitie. Tijdens deze les leerde de deelnemers over de impact die de energietransitie gaat hebben op hun dagelijks leven. Een van de belangrijkste gevolgen van de transitie is het verdwijnen van gasaansluitingen. Dat zal gevolgen hebben voor de manier waarop men kookt en hoe men de woning verwarmt. Dit is een interactieve-les met theoretische en praktische onderdelen.

Aarde-Werk heeft ook nog een energie-uitje georganiseerd waarbij Aarde-Werk met een grote groep vrouwen uit Moerwijk naar de ‘Hou van je Huis’ winkel op de Leyweg is geweest. Daarbij was ook de afdeling Energietransitie van de gemeente Den Haag aanwezig en heeft deze bewoners geïnformeerd over de aanpak en planning van de energietransitie in Moerwijk. Veel van deze deelnemers wonen in oude slecht geïsoleerd woningen. Ze begrijpen vaak niet waarom de gemeente nu pas maatregelen neemt, terwijl ze nog steeds in dezelfde slecht geïsoleerd woningen wonen. Voor hen is het belangrijk in gesprek te kunnen komen met de gemeente en de woningcorporaties en om gehoord te worden. Als Aarde-Werk bieden we hierbij graag ondersteuning.