Duurzame educatie opening Wijkpark Cromvliet

Tijdens de opening van het Cromvlietplein op 26 september 2021 gingen 6 coaches van Aarde-Werk in gesprek met wijkbewoners over duurzame thema’s. De coaches spraken met veel bewoners en kinderen over afval en voedseloverlast. Voor de informatie over afvalscheiding, zwerfafval en zelf afval prikken was veel belangstelling. Aarde-Werk had opgezette ratten, het rattenspel en informatie over brood, voedseloverlast en ratten mee genomen. Door met de bewoners in dialoog te gaan over wat ze hier zelf aan kunnen doen werden ouders en kinderen enthousiast om hieraan een bijdrage te leveren. De bewoners vonden het heel fijn en belangrijk hierover geïnformeerd te worden.