Duurzame klimaatverbetering

Het klimaat is volop in de aandacht, zoals de luchtkwaliteit en klimaatverandering. Maar Aarde-Werk benadert dit onderwerp breed en denkt ook aan het klimaat tussen mensen, tussen bevolkingsgroepen.

Na het succesvol opleiden van allochtone- en NME coaches in Dordrecht, Den Haag en Leiden, gaat Aarde-Werk in opdracht van de provincie Zuid-Holland hiermee door in 2005-2006 in kleinere steden in Zuid-Holland. Als eerste trainen we coaches in Delft, in samenwerking met het Mondriaan College.

Duurzame klimaatsverbetering richt zich op het klimaat buiten en binnen het huis en de woonomgeving. Tussen autochtone en allochtone buurtbewoners verbetert het onderlinge klimaat door samen na te denken over een gezonde en energiezuinige woonomgeving.

Aarde-Werk leidt coaches op om cursussen te geven over:

– bewust omgaan met afval
– energiebesparing
– luchten en ventileren
– actief in de buurt

Lees hier het verslag duurzame klimaatverbetering april 2005.