Honderden duurzamere vrouwen in Den Haag

coaches-1De afgelopen twee jaar volgden 918 vrouwen in 12 Haagse wijken een cursus over duurzaamheid, verdeeld over vier bijeenkomsten. Een initiatief van Aarde-Werk en de gemeente Den Haag, helemaal gericht op vrouwen. Het project heet ‘Vrouwen samen in prachtige wijken’ en loopt in ieder geval nog tot januari 2012. Woon je in Den Haag en wil je ook in jouw wijk zo’n gratis cursus? Of wil je misschien meer informatie?

In 2009 startten Projectbureau Aarde-Werk en de gemeente Den Haag het initiatief ‘Vrouwen samen in prachtige wijken’. Het doel: honderden vrouwen opleiden tot ‘milieukenners’ en hen stimuleren het geleerde over te brengen op buurtgenoten, familie enz. Vrouwen, omdat zij in het dagelijks leven vaak te maken hebben met duurzaamheidsthema’s. De thema’s die worden gebruikt liggen dicht bij de dagelijkse leefwereld van de vrouwen:

 • Energie besparen en gezond wonen (over verwarmen, energiegebruik, luchten en ventileren),
 • Voeding en milieu (over gezond en duurzaam eten),
 • De kunst van het afval (over afval, afvalscheiding, recycling en hergebruik),
 • Water binnen en buiten (over drinkwater, de waterkringloop en afvalwater),
 • Groen en milieu: ontdek de parels in je eigen wijk en stad.

Per wijk kunnen 4 thema’s worden gekozen. Een bijeenkomst duurt maximaal 2,5 uur.

Resultaat
Het initiatief heeft succes. In de eerste twee jaar zijn maar liefst 48 voorlichtingsbijeenkomsten in 12 wijken georganiseerd. De afgelopen 2 jaar hebben 918 vrouwen deelgenomen aan de bijeenkomsten. Zij die bij vier bijeenkomsten aanwezig waren, krijgen een mooi certificaat. Er zijn inmiddels 108 certificaten uitgereikt en vrouwen die het leuk vinden kunnen gratis worden opgeleid tot coach. Inmiddels zijn er in het eerste jaar 10 coaches opgeleid en na het tweede jaar 13, die helpen tijdens de bijeenkomsten. Bijvoorbeeld bij waterproefjes, gezonde hapjes maken, kleine zonnepanelen in elkaar zetten en een quiz over afval scheiden.

Meer
‘Wat je ziet gebeuren is dat vrouwen uit verschillende culturen, laag- en hoog opgeleid elkaar ontmoeten en soms zelfs hele waardevolle vriendschappen opbouwen. Ook groeit het zelfvertrouwen van sommige vrouwen enorm en besluiten ze soms zelfs om weer terug naar school te gaan. Het gaat dus veel verder dan alleen maar nuttige informatie over het milieu’, aldus projectleider Cindy Slaghuis van Projectbureau Aarde-Werk.

Al bezocht
er zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd bij:

 • het Ouder & Kinder Centrum in Scheveningen
 • De Koffiepot in Laak
 • Kariboe Bibi in de Schilderswijk
 • Wijkcentrum Bouwlust
 • de Julianakerk in Transvaal
 • het Vrouwenbuurthuis in Moerwijk
 • Buurcentrum Hobbema in de Schilderswijk
 • Wijkcentrum Moerwijk
 • Parada in de Stationsbuurt
 • Wijkcentrum Morgenstond
 • Mondriaan op Brouwersgracht in het Centrum
 • Stek in Spoorwijk

Spreekt dit initiatief je aan en wil je deze bijeenkomsten ook bij jou in de wijk organiseren? Neem dan contact op met Cindy Slaghuis via cindy@aarde-werk.nl