Effectiviteitsonderzoek Leve Leven!

leve levenAarde-Werk heeft, met steun van de Provincie Zuid-Holland, een wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het educatie-programma.

Uit dit onderzoek (December 2006) blijkt:

  • Het programma is effectief gebleken in het vergroten van de kennis van cursisten ten aanzien van energie besparen, luchten en ventileren en – indien ze dat ook hebben gevolgd, bewust omgaan met water en afval.
  • Deze kennis is door de cursisten omgezet in ander gedrag, dat ook na langere tijd (1-3jaar) gecontinueerd wordt. Er is dus sprake van blijvende gedragsverandering.
  • Niet alleen de cursisten zelf, maar ook hun huisgenoten profiteren mee van de opgedane kennis: de kennis van huisgenoten is beduidend groter dan die van de controle groep, die niet heeft kennisgemaakt met de (inhoud van de) cursus.
  • Cursisten zijn tevreden over de opzet en sfeer van de cursussen en bewaren er positieve herinneringen aan.

Voor meer achtergrondinformatie kunt u het onderzoeksrapport downloaden.