Energiebespaarboxen op Maat afgerond

energiebox-inhoud2015-12-02b-1024x760Het Energiebespaarboxen op Maat project 2015 is afgerond we kregen van de gemeente een 10+. In de periode april ’14-januari ’15 hebben we 409 energie bespaarboxen op maat geleverd, 27 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden waaraan 653 bewoners uit Laak en de Stationsbuurt hebben deelgenomen.
Van de 409 geleverde boxen zijn 404 energieboxen geëvalueerd waardoor wij een valide berekening konden maken. Samen met de energiecoach werd tijdens een bijeenkomst na afloop van de voorlichting de energie bespaarbox op maat samengesteld en het besparingspotentieel besproken. De gemiddelde waarde van de box was € 70,40 en de uiteindelijk berekende gemiddelde besparing per box kwam op € 372,94. Tel uit de winst! De totale berekende opbrengst CO2 besparing op jaarbasis kwam uit op 300.543 kg of te wel 301 ton CO2.De kracht van het project is ons uniek en geweldig team van 15 coaches, met 11 nationaliteiten. We kunnen in 14 verschillende talen vertalen waar dat nodig is. Daardoor kunnen we alle doelgroepen aanspreken. Onze aanpak is laagdrempelig en sluit aan bij de vragen van de bewoners. Dat is in wijken zoals Laak en de Stationsbuurt heel belangrijk. Milieudoelstellingen liggen ten grondslag aan de inzet van Stichting Aarde-Werk. Met deze actie hebben we een grote bijdrage geleverd aan CO2 besparing. Ten slotte is de kracht van Stichting Aarde-Werk, de brede inzetbaarheid t.a.v. bewustwording op het gebied van duurzaamheid, door dit project versterkt.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Cindy Slaghuis: cindy@aarde-werk.nl