Energie op maat

Energie op Maat was een project in Dordrecht waarbinnen Aarde-Werk met veel succes samen met lokale partners (Woonactief, corporatie Woonbron) zowel voorlichtingen als opleidingen energieconsulenten heeft gegeven aan herintredende klanten van de Sociale Dienst. In dit tweejarige project heeft de Sociale Dienst Drechtsteden aan Aarde-Werk de opdracht gegeven een plan te schrijven voor het opzetten van een Leerwerkbedrijf bij het Regionaal Opleidingscentrum Da Vinci. Dit plan is in januari 2009 door de Gemeenteraad en de Sociale Dienst goedgekeurd en het ROC heeft Aarde-Werk nu opdracht gegeven binnen dit leerwerkbedrijf ‘Energie op Maat’ zowel herintreders als studenten van Da Vinci tot energieconsulent/ -coach op te leiden en het te begeleiden zodat ze huis aan huis in de wijken van Dordrecht energieadviezen kunnen gaan geven. Aarde-Werk verzorgt in dit project alle opleidingen en trainingen en begeleidt de studenten nog enige tijd na hun opleiding.

Doelstelling
Het hoofdzakelijk doel van dit project is het theoretisch en praktisch opleiden en trainen van herintreders en studenten tot energieconsulent in theorie en praktijk. Doordat deze energieconsulenten energieadviezen zullen geven bij particulieren in huishoudens, zal het project er indirect toe bijdragen dat er in Dordrecht meer op energie wordt bespaard.

Activiteiten
De hoofdzakelijke activiteiten van dit project zijn drieledig:
1) Plan schrijven voor opzetten van een Leerwerkbedrijf bij Regionaal Opleidingscentrun Da Vinci
2) Binnen dit Leerwerkbedrijf herintreders opleiden tot energieconsulent
3) Binnen dit Leerwerkbedrijf studenten van Da Vinci opleiden tot energieconsulent

Partners & Opdrachtgevers
Sociale Dienst Drechtsteden, Regionaal Opleidingscentrum Da Vinci

Looptijd
Het project liep van 2010 tot 2011.

Contactpersoon
Projectleider Cindy Slaghuis
cindy@aarde-werk.nl