Energiebesparing voor Inburgeraars

11332-048jw-en-g-in-zaal-300x199In samenwerking met Educatieve TV.nl en de Onderwijsgroep Mondriaan maakte Aarde-Werk een vijftal educatieve televisieprogramma’s

Aanleiding voor het project
De communicatie tussen instanties en inburgeraars (oud- en nieuwkomers) op het gebied van milieu en wonen is niet optimaal. Door taalproblemen en cultuurverschillen begrijpt men elkaar vaak niet goed.

Veel zaken op het gebied van wonen verschillen met de gebruiken in het land van herkomst. Denk hierbij aan zaken als aansluitingen voor gas, water en licht, met de eisen en gebruiken rondom wonen, milieu en energiegebruik in Nederland etc. Daarnaast handelen inburgeraars nog niet altijd milieubewust.

Door het maken van educatieve televisie werden deze zaken inzichtelijk gemaakt. Hierbij werd aangesloten op de exameneisen voor de inburgering betreffende burgerschapscompetenties, zodat het binnen het programma van de inburgering pastte.

Doel
Algemene doelen van het project ‘Energiebeparing voor Inburgeraars’ waren:

  • De educatieve televisieprogramma’s over energiebesparen leverde een bijdrage aan het uitvoeren van de normen voor het NT2 onderwijs. Oefenmateriaal bood de mogelijkheid zelfstandig te oefenen met cruciale praktijksituaties.
  • Dit programma leverde een bijdrage aan de vermindering van de CO2 emissie door een verminderd energieverbruik.
  • Door lagere energiekosten werd de positie van mensen met lagere inkomens verbeterd.

Beoogde resultaten
De vijf educatieve televisieprogramma’s behandelden de volgende thema’s:

1. Bewust, zuinig en veilig omgaan met gas
2. Bewust, zuinig en veilig omgaan met elektriciteit
3. Meterstanden opnemen, doorgeven en betalen
4. Gezond binnenklimaat: vocht en ventilatie
5. Waarom energiebesparen?

Hiervoor werd o.a. gebruik gemaakt van materiaal uit onze cursus Leve Leven! , gegeven bij Mondriaan Educatie. Mondriaan maakte aangepaste lesbrieven waardoor de cursisten in de gelegenheid gesteld werden het geleerde zelfstandig te oefenen.

Partners
In dit project werkte Aarde-Werk samen met ETV.nl, Idee aan Zee en Mondriaan Educatie.

De gemeente Den Haag was subsidiegever.

Looptijd
Het project liep van april – december 2007

Contactpersoon
Projectleider: Els Witte
info@aarde-werk.nl