Energiebesparing

Energie is er eindeloos veel, dat is ons uitgangspunt: menselijke energie, dierlijke energie, zonne-energie, windenergie.
Toch spreekt iedereen in deze tijd rond klimaatverandering vooral over energiebesparing. De besparing die nodig is, beperkt zich tot besparing op niet- duurzaam opgewekte energie. Op zonne- en windenergie hoeft bijvoorbeeld niet bespaard: hoe meer zonnepanelen en windmolens hoe beter.

Energiebesparing op niet-duurzaam opgewekte energie (nu nog ruim 92% van de Nederlandse energie) vinden we belangrijk. Aarde-Werk heeft inmiddels talloze workshops, voorlichtingen, cursussen en trainingen energiebesparing gegeven.

We zetten daarbij in op blijvende gedragsverandering als belangrijkste doel. We hebben geleerd dat de verandering van het gedrag tijd en aandacht nodig heeft en dat het enige tijd duurt voor nieuw gedrag is aangeleerd en verinnerlijkt om zo uiteindeiljk ‘gewoon’ gedrag te worden, dat blijvend is. De motivatie voor deze verandering kan alleen van binnenuit komen, het werkt niet als het ‘moet’ of ‘belangrijk’ wordt gevonden door anderen, ieder verandert zijn/haar gedrag alleen omdat deze dat zelf wil en er innerlijk voor gemotiveerd is.
Daar zetten wij op in met onze educatie.

Is energiebesparend gedrag eenmaal gewoon geworden, dan zullen technische maatregelen om energie te besparen een belangrijke vergroting van het effect hebben. Spaar- en ledlampen vervangen, tochtstrippen aanbrengen, kiezen voor dubbel glas of zonnepanelen, het komt allemaal voort uit die innerlijke overtuiging en daarom treedt ook geen zogenoemd rebound-effect op:
de led-lamp blijft niet onnodig branden ‘omdat het toch niets kost’, maar gaat gewoon uit omdat je geen energie verloren laat gaan die fossiel is opgewekt.

Ook in ons eigen kantoorpand zijn we zo te werk gegaan: energiebesparend gedrag van werknemers en bezoekers is normaal, de technische maatregelen daarna zijn daarbij een vergroting van het effect. Inmiddels hebben we nu in ons 19e eeuwse pand:

– laagtemperatuur verwarming in de wanden van de vergader- en kantoorruimtes
– HR-ketel met zonneboiler en lucht-warmtepomp
– dubbel glas (deels HR++) in het hele pand
– dak- en vloerisolatie
– kierdichting en ventilatiestrips
– spaar- en ledlampen, full spectrum buislampen in de kantoorruimtes
– energiezuinige apparatuur

 

 

Voorbeeldprojecten:

Wijzer Wonen in Schiedam
Veilig, Zuinig, Gezond bij Vestia
Energiebesparing voor Inburgeraars
Luchten en ventileren in den Haag Zuid-West
Duurzame klimaatverbetering
Samenwerken aan Duurzame Ontwikkeling
Groene energie trein