Groeiende groep gediplomeerde energieconsulenten in Drechtsteden

kees-platteelBlije gezichten omdat al deze studenten van het Da Vinci College ‘na hun met succes gevolgde opleiding tot energieconsulent hun kansen op een reguliere baan vergroot weten’, aldus projektleider Kees Platteel die het project ‘Energie op Maat’ in Dordrecht leidt. Aarde-Werk draagt met haar opleidings-expertise mee aan deze ‘op maat gesneden’ opleiding, die continu in ontwikkeling blijft.

Het initiatief voor het project ‘Energie op Maat’ ontstond in 2007 vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden en de gemeente Dordrecht ter verhoging van werkgelegenheid. Ook de woningcorporaties Interstede, Progrez en Woonbron schaarden zich achter het project. Aanvankelijk was het bedoeld als een eenmalig project, maar het was zo succesvol dat alle partijen wilden doorgaan. Aarde-Werk werd gevraagd een projectplan te schrijven om alle partijen in een nieuw op te richten Leer-Werkbedrijf samen te brengen. Er werd toegestemd in deze doorstart en sinds vorig jaar is het leer-werkbedrijf ‘Energie op Maat’ bij het Da Vinci College ondergebracht. Daarmee konden 8 consulenten en drie stagiairs aan de slag.
Per wijk gaan de studenten in tweetallen met een senior energieconsulent op huisbezoek om de bewoners te adviseren hoe energie te besparen in hun woning. Ook informeren zij over de aanschaf en de installatie van eenvoudige energiebesparende producten en over een gezond en veilig binnenklimaat, wat een totale besparing kan opleveren van zo’n 300 euro op jaarbasis. Zie hier voor meer informatie elders op onze website.

Op de foto is de recente groep gediplomeerden te bewonderen, tezamen met Kees Platteel (links) van het Da Vinci College en onze trainster Cindy Slaghuis ( (3e van rechts).