Groene energie trein


groene-energie-treinIn de Groene energie trein werken woningcorporatie en huurders samen aan energiebesparing en CO2 reductie
.

Eind 2001 ging NOVEM (Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu) akkoord met de projectaanvraag van Aarde-Werk voor twee afzonderlijke projecten van de Groene energie trein:
– in Den Haag
– in de VINEX-wijk Leidsche Rijn (bij Utrecht)

Aarde-Werk voert de projectcoördinatie en werft deelnemende partijen. Daarbij wordt aangesloten bij een natuurlijk veranderingsmoment: het energiezuiniger en comfortabeler maken van de woning.
Mogelijke maatregelen:

– dak- en gevelisolatie
– aanbrengen van dubbele beglazing
– eventueel een mechanisch ventilatiesysteem
– open keukengeiser vervangen door gesloten geiser

Een goed overlegklimaat met de huurders is daarbij cruciaal. In de Groene energie trein heeft Aarde-Werk met bewoners en corporatie een overlegstructuur opgezet, waarmee een draagvlak gecreëerd kon worden voor de aan te brengen veranderingen. Aarde-Werk heeft tevens een aantal voorlichtingscursussen voor bewoners georganiseerd en samen met de corporatie en bewoners een maandelijkse nieuwsbrief verzorgd.

Resultaten:
– Het project was goed bekend bij bewoners (90%).
– Meer dan de helft van de bewoners heeft zelf (meer) energiebesparend gedrag vertoond.
– De overlegstructuur met de corporatie is gecontinueerd en er is nu een vaste bewonersvertegenwoordiging vanuit het complex in het bewonersoverleg van de corporatie.

Onderdeel van het project vormt een uit te voeren onderzoek naar de effectiviteit en daadwerkelijke gedragsverandering bij de deelnemers door de Universiteit van Leiden.
Aarde-Werk heeft samen met haar partners Feijen en Careton dit project ontwikkeld. Aarde-Werk schreef het eindrapport, verkrijgbaar via Aarde-Werk voor € 40,00.

Download hier de samenvatting van dit omvangrijke rapport als pdf.