Multiculturaliteit

Multiculturaliteit van onze samenleving ziet Aarde-Werk als een rijkdom en een uitdaging

Omdat ons de duurzaamheid zo aan het hart gaat, willen we graag zoveel mogelijk mensen daar bji betrekken. Onze jarenlange ervaring met multiculturele groepen heeft ons geleerd dat mensen van alle culturen open staan voor duurzaamheid en het zo ook een samenbindend element kan vormen. We zijn allemaal bewoners van deze planeet en we weten dat het de enige is die we hebben.
Duurzaamheid is een overkoepelend belang voor allen en opent daarom vele deuren.
In onze cursusgroepen over energiebesparing komen mensen soms uit 5 of meer culturen samen en verrijken elkaar met hun verhalen over de zorg voor de aarde zoals die in de eigen cultuur wordt gezien en beleefd.
Vanzelfsprekend heeft elke cultuur een visie op en praktijk met duurzaam gedrag, is er moeite met verspilling of wordt de natuur als heilig en met respect te benaderen gezien. Vaak blijkt dat onze westerse cultuur hierin nog het minst uitgesproken ideeen heeft. Misschien ook dat de westerse wereld daarom het meeste vervuilt.

Multiculturaliteit zien wij daarom als een kans om te ontmoeten en te leren van elkaar. De vraagstukken waar we voor staan vragen om een veelheid aan visies en oplossingen, gevoed vanuit verschillende culturen en levensvisies.
Net als in de natuur, is ook in de menselijke samenleving diversiteit een waarde die weerbaarder en gezonder maakt.