Energiebesparing

Energie is er eindeloos veel, dat is ons uitgangspunt: menselijke energie, dierlijke energie, zonne-energie, windenergie, getijdenenergie. Toch spreekt iedereen in deze tijd van klimaatverstoring vooral over energiebesparing. De besparing die nodig is, beperkt zich tot besparing op niet- duurzaam opgewekte energie. Op zonne- en windenergie hoeft bijvoorbeeld niet bespaard: hoe meer zonnepanelen en windmolens hoe beter.

 Zonnepanelen en zonneboiler op dak van Aarde-Werk op de achtergrond de Jacobskerk

Zonnepanelen en zonneboiler op dak van Aarde-Werk op de achtergrond de Jacobskerk

Energiebesparing op niet-duurzaam opgewekte energie (nu nog ruim 92% van de Nederlandse energie) vinden we belangrijk. Aarde-Werk heeft inmiddels talloze workshops, voorlichtingen, cursussen en trainingen energiebesparing gegeven.

We zetten daarbij in op blijvende gedragsverandering als belangrijkste doel. We hebben geleerd dat de verandering van het gedrag tijd en aandacht nodig heeft en dat het enige tijd duurt voor nieuw gedrag is aangeleerd en verinnerlijkt om zo uiteindelijk ‘gewoon’ gedrag te worden, dat blijvend is. De motivatie voor deze verandering kan alleen van binnenuit komen. Het werkt niet als het ‘moet’ of ‘belangrijk’ wordt gevonden door anderen; ieder verandert zijn/haar gedrag alleen omdat deze dat zelf wil en er innerlijk voor gemotiveerd is.
Daar zetten wij op in met onze educatie.

Is energiebesparend gedrag eenmaal gewoon geworden, dan zullen technische maatregelen om energie te besparen een belangrijke vergroting van het effect hebben.  Muur, dak of vloer isoleren, spaar- en ledlampen indraaien, tochtstrippen aanbrengen, kiezen voor dubbel glas of zonnepanelen, het komt allemaal voort uit die innerlijke overtuiging en daarom treedt ook geen zogenoemd rebound-effect op: de led-lamp laat je aanstaan ‘omdat het toch niets  kost’. Je zet dus een apparaat gewoon uit, omdat je geen energie verloren wilt laten gaan en bovendien waar mogelijk fossiele brandstoffen wilt vermijden.

Ook in ons eigen kantoorpand zijn we zo te werk gegaan: energiebesparend gedrag van werknemers en bezoekers is normaal, de technische maatregelen daarna zijn daarbij een vergroting van het effect. Inmiddels hebben we nu in het 19e eeuwse herenhuis:

  • laagtemperatuur verwarming in de wanden van de vergader- en kantoorruimtes
  • dak- en vloerisolatie
  • kierdichting en ventilatiestrips
  • zonnepanelen op het dak
  • energiezuinige apparatuur
  • HR-ketel met zonneboiler en lucht-warmtepomp
  • dubbel glas (deels HR++) in het hele pand
  • spaar- en ledlampen, full spectrum buislampen in de kantoorruimtes