Investeren in wijkactiviteiten loont

investeren-in-wijkactiviteiten-1Permanente taak
Duurzame stedelijke vernieuwing: een permanente taak waar gemeenten en woningcorporaties samen met bewoners voor staan. Eind 2004 gaf de Provincie Zuid-Holland Aarde-Werk opdracht onderzoek te doen naar de kritische succesfactoren in dit beleidsterrein.
Deskresearch en diepte-interviews met zeer diverse gesprekspartners boden, naast de eigen ervaring van Aarde-Werk met o.a. het project ‘de Groene Energietrein’, een breed en divers beeld van wat komt kijken bij stedelijke vernieuwing.

“Bewoners worden vaak (te) laat bij het planproces betrokken en dat is jammer”, concludeert Gea Boessenkool in haar ptumb-investeren-in-wijkactiviteiten-loontresentatie in januari 2005. “Bewoners kennen de wijk als geen ander. Zij voelen eventuele spanningen in de wijk als eerste aan, signaleren plekken waar overlast is en bemiddelen in veel gevallen ter voorkoming van moeilijkheden. Het is daarom verstandig een delegatie van bewoners in een vroeg stadium te consulteren”.


Lange processen
Stedelijke vernieuwing strekt zich uit over jaren, soms meer dan 15 jaar. Voor de meeste bewoners is dat een onoverzienbaar lange periode. Daarom is een gefaseerde aanpak van de communicatie tussen bewoners, gemeente en woningcorporatie een must.

Aarde-Werk doet in haar eindrapport ‘Investeren in wijkactiviteiten loont’ een uitgebreide serie aanbevelingen.