Leren over de Energietransitie

In het laatste kwartaal van 2021, na de corona lock-down, is het Aarde-Werk gelukt om 101 Hagenaars met een multiculturele achtergrond te bereiken met informatie en kennis over de energietransitie. Aarde-Werk deed dit actief in de wijken Laak, Escamp, Segbroek en Centrum op zes verschillende locaties.

Tijdens de zes uitgevoerde lessen leerde de deelnemers hoe de energietransitie hun leven gaat veranderen. Voor de laaggeletterde deelnemers is het fijn dat ze via de lessen abstracte informatie uitgelegd krijgen. Vaak resulteert dit erin dat ze na afloop in staat zijn deze informatie in eigen woorden kunnen uitleggen. In sommige gevallen gaat het om essentiële informatie voor hun deelname aan de energietransitie.  Quote van een deelnemer: ‘ik wist helemaal niet dat gas gaat verdwijnen en ook dat je veel CO2 uitstoot door bijv. te vliegen’’ ik heb mijn zus gebeld ze mag niet meer zo vaak naar Egypte  vliegen’ en ‘ik heb het met mijn familie in Marokko besproken’.


De deelnemers waren naar aanleiding van de les enthousiast, dankbaar en blij met de informatie.   De les raakte ze en maakte ze bewust. De diversiteit aan onderdelen maakte het nog leuker en leerzamer. Sommige deelnemende vrouwen konden hun naam nog niet schrijven, maar gaven aan dat ze er heel veel van geleerd hebben. Ook het onderdeel  inductiekookplaat werkt heel goed om de mensen  voor te bereiden op het gasloos koken.