Moeders leren over afval, brood en ratten

In de wijk Vrederust in Den Haag organiseerde Aarde-Werk op donderdag 4 december 2020 een les over ‘Brood/ratten en ons Milieu’ voor moeders van de brede buurtschool ‘Kleurrijk’. De Haagse stadsdelen Escamp, Laak, Mariahoeve en Transvaal kampen met veel voedselafval, met name brood. Daardoor zijn er problemen met ongedierte en worden er veel ratten gesignaleerd. Dit is een groeiend probleem, bewoners storen zich eraan en het is onveilig en onhygiënisch. Door de groeiende aantallen ratten in de stad is ook de gevaarlijke ziekte van Weil teruggekeerd.

Specifiek voor dit probleem heeft Aarde-Werk samen met Milieueducatie een speciale educatieve interactieve les ontwikkeld. Om het bewustzijn van, hoe mensen omgaan met voedselafval en hoe rattenoverlast ontstaat te vergroten. Na afloop van de les werden vrouwen uitgenodigd zelf een bijdrage te leveren door broodambassadeur te worden. Inmiddels heeft Den Haag al 429 broodambassadeurs, die allemaal tenminste 10 andere wijkbewoners de informeren over wat ze moeten doen als ze een rat zien en hoe ze overlast van ongedierte kunnen helpen voorkomen.

Biogas

De moeders die deelnamen aan de les waren zeer enthousiast en vonden de informatie erg belangrijk. Met name de informatie over het effect van het voeren van brood aan eenden en dat minder inkopen belangrijk. Een echte eyeopener vonden ze dat van brood biogas gemaakt kan worden en dat dat door de AVR ook daadwerkelijk wordt gedaan. Ze weten nu allemaal wat er gedaan moet worden als ze een rat zien, namelijk direct melden via het telefoonnummer 14-070 van de gemeente Den Haag. Door de verantwoordelijkheid samen op te pakken en in te zetten op bewustwording én gedragsverandering kan het tij keren.

Afval-les, Den Haag schoon

Op woensdag 3 december werd in de Schilderswijk een Afval-les gegeven aan moeders van de van Ostadeschool. Dit is een les over afvalscheiding in Den Haag, hergebruik, recycling en zwerfafval. Deze lessen zijn bedoeld voor minder talige inwoners om ook hen te leren over het gemeentelijk afvalbeleid. De deelnemers werden zich bewust van het belang van het hoe en waarom van afvalscheiding. Ze gaven aan blij te zijn met de informatie, maar schrokken ook van de boetes die er staan op het verkeerd aanbieden van afval.