Nieuwe les: De Energietransitie

Energietransitie les
Duurzame vrouwen krijgen Energietransitie les

In samenwerking met Milieueducatie is er een nieuwe les ‘de Energietransitie’ ontwikkeld. Over de transitie naar een mogelijk aardgasvrij Nederland. Tijdens de les ervaren bewoners wat hen te wachten staat zodat ze zelf laagdrempelig aan de slag kunnen. Elk huis in Nederland is anders en elke bewoner is anders. De ene heeft interesse in energiebesparing en het klimaat, de ander wil dat we gas blijven gebruiken. Het is belangrijk om te wennen aan een leven zonder aardgas en zo goed mogelijk voorbereid te zijn op deze verandering.   Doel van de les is de deelnemers aan te zetten tot duurzaam gedrag en duurzaam denken. De les is onderdeel van het Duurzame vrouwen project wat in 2009 van start is gegaan.

In het december van 2019 zijn wij van start gegaan met energietransitie lessen en in het najaar van 2020 hebben we ondanks corona nog drie van deze energietransitie lessen kunnen uitvoeren. In totaal hebben nu 58 vrouwen deelgenomen aan de lessen. Wel werden er door de corona beperkingen dit jaar 5 lessen geannuleerd. Zodra de maatregelen het toelaten zullen we doorgaan met het geven van lessen.  

Ambitie

Den Haag heeft de ambitie om de energietransitie te versnellen. Al in 2030 wil den Haag als stad helemaal klimaatneutraal zijn. Dat betekent natuurlijk dat alle bewoners hierin meegenomen moeten worden, daarvoor is bewustwording essentieel. Maar heel veel mensen die minder vaardig zijn in het Nederlands en weinig kennis hebben van de energietransitie en klimaatverandering. De lessen ‘de energietransitie’ nemen hen mee in de klimaatdoelen van de stad. 

De bijeenkomsten van ca. 2,5 uur werken volgens een carrousel model en worden gegeven door 4 gecertificeerde coaches. Deelnemers gaan van opdracht naar opdracht. Elke bijeenkomst begint met een inleiding en eindigt met een conclusie.