Bestuursleden

Op dit moment wordt gewerkt aan uitbreiding van het huidige aantal bestuursleden.

Gea Boessenkool, secretaris
Kernwoorden:
Blijvende gedragsverandering
Buitenlucht
Eigen groenten telen
Efficiency
(Klein-)kinderen
Informeren
Innerlijke drive
Overvloed
Verwonderen
gea@aarde-werk.nl

Ernst-Jan Stroes, voorzitter
Kernwoorden:
Armoedebestrijding
Duurzame ontwikkeling
Energiebesparing
Midden en Oost-Europa
Projectbegeleiding
Projectplanning

ernstjanstroes@gmail.com

Frans van de Velde, penningmeester

flvdvelde@ziggo.nl