Poolse arbeidsmigranten

Stichting Aarde-Werk organiseerde voorlichtingen over energiebesparing voor Poolse inburgeraars. Dat deed ze met een unieke methode: Poolse nieuwkomers werden voorgelicht door mensen uit hun eigen achterban. Aarde-Werk deed eerder succesvolle ervaringen op met vergelijkbare projecten met Turkse en Marokkaanse immigranten.

 

Activiteiten
– Opleiden van Poolse arbeidsmigranten tot energiecoach
– Coordineren van vervolg voorlichtingen energiebesparing aan Poolse immigranten

Partners & Opdrachtgevers
Voor het project Poolse Arbeidsmigranten heeft projectbureau Aarde-Werk BV in opdracht van de Stedenband Den Haag – Warschau 6 Poolse mensen opgeleid tot voorlichter voor arbeidsmigranten uit Polen. Het Fonds voor Polen heeft Aarde-Werk in vervolg daarop in maart 2009 de opdracht gegeven het projectmanagement te voeren en het materiaal te leveren zodat deze voorlichters dit jaar hun landgenoten wegwijs kunnen maken ten aanzien van hun rechten en plichten op het terrein van arbeid, gezondheid, arbeidsomstandigheden, energiebesparing en gezond wonen. Aarde-Werk heeft samen met de andere partners in het project (CNV, GGD, OM Den Haag) een voorlichtingsbrochure uitgebracht, en zal deze in 2009 produceren.

Looptijd
Dit project wordt uitgevoerd van januari tot en met december 2009

Contactpersoon
Projectleider ErnstJan Stroes