Rattenoffensief 2023

Met haar duurzaamheidseducatie programma rond afval- en rattenoverlast heeft Aarde-Werk een mooie bijdrage geleverd aan het voorkomen van ratten- en afvaloverlast in de Haagse buurten; de Rade, de Stede, de Oorden (Bouwlust) en Molenwijk (Laak). Tijdens het programma leren de deelnemers over; voedseloverlast en de gevolgen ervan, het op de juiste wijze aanbieden van huishoudelijk afval, en de oorzaken van overlast door afval op straat.

Naast lessen voor volwassen, veelal minder talige inwoners van de buurten, is er samen met de gemeente, de woningcorporaties, de kringloop en de HMS op een tweetal infomarkten met de bewoners gesproken en zijn er ongeveer 200 mensen bevraagd met een enquête. Daarmee wilde de gemeente onderzoeken of bewoners wel eens ratten gezien hadden, en zo ja waar en ze infomeren waar daarvan melding gedaan kan worden. Verder werd er gevraagd of er in de buurt sprake was van illegale afvalbijplaatsingen en zwerfafval én wat de bewoners zelf denken bij te kunnen dragen aan een schonere en veiliger buurt.

In de Rade en in de Oorden hebben we voor moeders uit de buurten, broodlessen gegeven. Aan deze twee broodlessen hebben in totaal 39 moeders mee gedaan van hen zijn 31 broodambassadeur geworden. Die 31 broodambassadeurs informeren vervolgens weer 10 andere bewoners uit de buurt waardoor uiteindelijk meer dan 300 mensen werden bereikt met informatie over ratten- en voedseloverlast. Zo weten al die mensen nu wat ze moeten doen als ze een rat zien, namelijk deze melden bij tel: 14070 zodat de gemeente actie kan ondernemen en inzicht krijgt in de plekken waar de meeste ratten gezien worden. 

Voor 31 kinderen uit de buurt is ook nog de voorstelling ‘Broodkapje en de Boze Rat’ opgevoerd. Op een speelse wijze werden ze bewust gemaakt van de problemen en oplossingen voor afval in de wijk.

Alle onderdelen van het educatieve programma werden unaniem goed gewaardeerd en de deelnemers waren dankbaar voor de belangrijke en waardevolle informatie.