Rondleiding in duurzaamste herenhuis trekt veel belangstellenden

Zaterdag 9 oktober en donderdag 14 oktober jl. gaven Jan-Willem van de Velde en Hans Paalvast voor Aarde-Werk een drukbezochte rondleiding in het duurzaam verbouwde pand aan de Hugo de Grootstraat. De interesse was groot en mensen hadden veel te vragen.

De derde en vierde rondleiding in het duurzaamst verbouwde herenhuis aan de Hugo de Grootstraat op 9 en 14 oktober jl. is een groot succes geworden. op zaterdagmiddag kon Hans Paalvast, voorlichter duurzaam verbouwen, al een twintigtal mensen begroeten . Later sloten nog enkele geinteresseerden zich aan bij de voorlichting en rondleiding. Donderdag werd gestart met vijftien mensen. Later sloten nog bijna tien anderen aan. Zij kregen informatie over de volgende zes items: de lage temperatuurmuur, isolatie van dak en vloer, dubbel glas, de luchtwarmtepomp, zonnepanelen en zonneboiler. Verder ging het over de mogelijkheid om voor het eigen huis een maatwerkadvies te krijgen ter verhoging van de energieprestatie. Daarnaast zijn investeringen en subsidie opties aan de orde geweest, waaronder ook de subsidie op het maatwerkadvies. Het pand heeft door al deze maatregelen inmiddels een energielabel A bereikt. De deelnemers hadden veel vragen, getuige de volgende selectie. – Waar kan ik beter in investeren in een zonneboiler of in zonnepanelen? – Hoe kan je HR++ glas plaatsen in kozijnen van oudere huizen waar de sponningbreedte vaak problematisch is en je het karakter geen geweld aan wil doen?

Velen grepen de kans aan om de in dit pand geinstalleerde dubbelglas schuiframen uit te proberen en deden ze met gemak en plezier. – Hoe werkt een micro warmtekrachtkoppeling? – Heeft een warmtemuur niet hetzelfde probleem als een open haard, dat alle warmte van een kant
komt terwijl de andere kant koud voelt?

Hoewel de warmtemuur in Aarde-Werk nauwelijks voelbaar warm was heerste er toch een zeer aangenaam klimaat in de zaal. Trots werden foto’s getoond van het pionierswerk dat vrijwilligers in 1994 verricht hebben door vanuit weinig kennis en geen ervaring een experimentele wand te bouwen die achteraf prima bleek te werken wat vooraf nog niet zeker was… – Welke prijs ontvang je van de energie leverancier als je zonnestroom aan het net levert?
– Hoeveel onderhoud heeft een warmtepomp nodig en wat is de levensduur? – Zijn in het stadhuis deze folders ook beschikbaar, want dat zou zo moeten zijn. – Hoe vraag ik een maatwerkadvies aan?
– Is een energielabel voor mijn huis verplicht?

Jan-Willem legde in het begin de nadruk op het isoleren als eerste te nemen maatregel om energie te besparen. Als de isolatie geslaagd is, kan men over andere maatregelen gaan denken. Hij vertelde zich bezorgd te maken over het trage tempo waarin de Nederlandse politiek maatregelen neemt om tot CO2-reductie te komen. Terwijl de urgentie hoog is en kernenergie geen haalbare optie is, zowel ecologisch als financieel.
Enkele deelnemers kwamen zelf met goede suggesties: rmichielsen@ziggo.nl is (mede) redacteur van de wijkkrant in de Vogelbuurt en wil daarin melding maken van de rondleidingen. niels.remmerswaal@seven-winds.com heeft een zonneboiler op zijn dak staan met een interessante aanschafprijs. Tevens heeft hij zonnecellen gezien die geintegreerd zijn in dakpannen. Maarten Romijn heeft een zonne-oven ontwikkeld voor ontwikkelingslanden. Tenslotte vroegen diverse bezoekers om een maatwerkadvies, dat de komende weken zal worden gegeven. Uit de belangstelling voor de rondleidingen tot nu toe blijkt, dat veel mensen interesse hebben om maatregelen ter energiebesparing in hun huis te nemen en dat zij zich goed willen laten voorlichten. Het voorbeeldpand speelt een belangrijke rol voor mensen om een duidelijk beeld te geven van wat er mogelijk is.