Samenwerken aan Duurzame Ontwikkeling

Met het project “Samen werken aan duurzame ontwikkeling” wil Aarde-Werk met de projectpartners randvoorwaarden creëren om interculturele samenwerkingsprojecten voor jongeren mogelijk te maken rond duurzame ontwikkeling. Het gaat erom dat jongerengroepen met een verschillende achtergrond rond duurzaamheidthema’s samen werken. In eerste instantie denken we aan jongeren, die zich op basis van hun godsdienst hebben georganiseerd en jongeren, die zich rond natuur en milieuvraagstukken hebben georganiseerd.

Doel
Uitgangspunt van het project is samenbrengen en samenwerken. Achterliggend idee is dat het samenwerken aan en in concrete activiteiten het wederzijds begrip en respect zal versterken tussen jongeren met verschillende culturele achtergronden.

Dit projectvoorstel is vooral gericht op het creëren van structurele randvoorwaarden om dergelijke samenwerkingsprojecten tot stand te brengen. Het gaat dan om:
1. het zorgen voor een cursus, die deelnemende jongeren met elkaar verbindt via het concept duurzame ontwikkeling
2. het zorgen voor tools, die jongeren ondersteunen bij de uitvoering van het project
3. het zorgen voor een “digitale hangplek” waar jongeren terecht kunnen om inspiratie te halen en resultaten te laten zien.

Om uit te testen of de aanpak en het materiaal voldoen wordt het uitgetest in pilots in drie grote steden in Zuid Holland: Dordrecht, Den Haag en Rotterdam. In deze projectbeschrijving werken we het project uit voor één van die steden. De inzet is in beide andere steden soortgelijke trajecten uit te voeren. De outline wordt in dit projectvoorstel geschetst, maar de concrete invulling wordt uiteindelijk verzorgd in samenspraak met de deelnemende organisaties. Dat kan ook tot verschillen in aanpak leiden per stad.

Uitvoering
Het project wordt uitgevoerd door de ondersteuningsorganisaties Meander en Stimulans, bijgestaan door de drie lokale betrokken (jongeren) organisaties. Per lokatie worden die samengebracht in een projectorganisatie, ondersteund en gecoördineerd door respectievelijk Stichting Meander(Den Haag) en Stimulans (Rotterdam en Dordrecht) . Het gehele project wordt gecoördineerd door Aarde-Werk.

Looptijd
2007-2008

Contactpersoon
ErnstJan Stroes mailto:ernstjan@aarde-werk.nl