Themacyclus Milieu

De themacyclus werd georganiseerd voor vrouwen van diverse culturele achtergronden die kennis wilden maken met thema’s rondom milieu én voor vrouwen die werkzaam waren in de milieusector. De bijeenkomsten begonnen met een korte inleiding, maar de vrouwen gingen vooral samen aan de slag. Er werd bijvoorbeeld intercultureel gekookt met biologische producten, zelf crème gemaakt of van gedachten gewisseld over het thema ‘religie en milieu’.

Doel
Vrouwen kennis laten maken met thema’s rondom milieu

Activiteiten
Thema’s van de bijeenkomsten

1. Religie en Milieu. Sprekers op deze dag zijn Imam Abdulwahid van Bommel, Pandit Radjen Lachhunsing en Gea Boessenkool van Aarde-Werk. Zij lichten vanuit hun achtergrond de visie van o.a. de Islam en het Hindoeïsme op natuur en milieu toe. Aansluitend wordt met elkaar van gedachten gewisseld.

2. Cosmetica en Milieu. In een presentatie worden de effecten van chemische stoffen in verzorgingsproducten toegelicht. Daarna volgt de workshop ‘Crème maken op natuurlijke basis’ onder leiding van Agnes ten Haken. Er is ook informatie over alternatieven aanwezig.

3. Voeding en Milieu. Na een korte inleiding over voeding en milieu wordt er intercultureel gekookt met biologische producten o.l.v. Marianne Haslinghuis.

4. De themacyclus wordt afgesloten in de Stadsboerderij Schildershoeve met Multiculturele (milieu)organisaties. Rachel Heijne, directeur VeM geeft een workshop over het interculturaliseren van je organisatie. Aansluitend is er een netwerkcafé met informatiemarkt. Tijdens deze bijeenkomst staat de uitwisseling van wensen en ideeën over activiteiten binnen natuur en milieu centraal.

Partners & Opdrachtgevers

Stichting Aarde-Werk organiseerde in samenwerking met het VeM, centrum Vrouw en Milieu, een viertal bijeenkomsten rondom het thema Milieu

Looptijd
Deze module is per april 2009 onderdeel van het ‘Leve Leven’project.. Een apart vervolgproject op Themacyclus Milieu is ‘Vrouwen samen in prachtwijken’.

Contacpersoon
Projectleider Cindy Slaghuis
Cindy@aarde-werk.nl