Voeding en Duurzaamheid

Vanuit de cursussen en voorlichtingen over duurzaamheid die Aarde-Werk geeft in multiculturele wijken in Den Haag en andere steden, ontstaat vaak de vraag naar informatie over voeding, duurzaamheid en gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat bij sommige bevolkingsgroepen een aantoonbaar verhoogd aantal diabetesgevallen voorkomt. Dit is direct gerelateerd aan een hoge suikerconsumptie. Goede informatie over voeding is belangrijk om zwaarlijvigheid, vooral ook bij kinderen, te verminderen.
Vanuit voeding zijn daarnaast gemakkelijk verbanden te leggen naar andere gezondheidsaspecten en duurzaamheidvraagstukken, zoals de productiewijze van voeding, de voordelen van biologische producten, streekproducten en vegetarisme. ontwikkeling van een educatieve module over duurzaam eten en koken die past binnen het programma Leve leven!

Doel
Bewoners van multiculturele wijken vergroten hun kennis en daarmee de keuzeopties op het gebied van de duurzaamheidaspecten van voeding: biologische voeding, streekgebonden productie van voeding, seizoensgroente e.d.

Activiteiten
Aarde-Werk ontwikkelt een educatieve module met daarin, behalve een cursus over voeding en duurzaamheidontwerpen, een demonstratiekookles en een excursie naar een biologische boer of tuinder in de buurt. Momenteel zijn er verschillende proefkooklessen gegeven.

Partners & Opdrachtgevers
In dit project wordt samengewerkt met Biologica en het Voedingscentrum. Het project wordt gesubsidieerd door Fonds 1818 en het VSBfonds.

Looptijd
Dit project is meerjarig; en loopt op onregelmatige tijdstippen tussen 2007 en 2009

Contactpersoon
Projectleider Els Witte