Vooral kenners bij rondleiding

Op de tweede rondleiding en voorlichting in het duurzaam en comfortabel verbouwde pand aan Hugo de Grootstraat 8 op 3 juli 2010 kwamen veel mensen af die al goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van duurzaam verbouwen. Toch was er veel interesse in wat hier al gerealiseerd is en stond de vraag naar de terugverdientijd van verschillende maatregelen hoog genoteerd.

Op zaterdag 3 juli gaf Pieternel Peltenburg namens Aarde-Werk een rondleiding en voorlichtingsmiddag in het duurzaam verbouwde pand van Aarde-Werk. Vooral mensen uit het Zeeheldenkwartier kwamen kijken en hadden een bericht hierover in de Elandkrant gelezen. Opvallend was dat een groot deel van de bezoekers zelf al bezig is met duurzame maatregelen en benieuwd is naar meer en nieuwe mogelijkheden. Dat betekent niet dat deze mensen alle mogelijke maatregelen al gedaan hebben. De hoogte van de investeringen houdt sommigen tegen. Er werd meermalen teruggegrepen op de vraag naar de tijd die nodig is om een investering terug te verdienen. Dat verschilt nogal per maatregel. Zonnepanelen hebben 20-25 jaar nodig, een zonneboiler is in 3-5 jaar terugverdiend. Ook de onduidelijkheid van de gemeentelijke en rijkssubsidies voor verschillende maatregelen schrikt menigeen af om acties te ondernemen. Hieruit is wel duidelijk geworden dat de gemeente Den Haag veel actiever moet worden op dit terrein, anders zal ze de gestelde doelen niet halen. De gemeenteraad heeft al drie jaar geleden besloten dat in de bestaande bouw het energiegebruik 30% naar beneden kan en moet. Tot nu toe is van deze hoge ambitie nauwelijks iets terecht gekomen. Aarde-Werk heeft samen met het Haags Milieu Centrum twee jaar geleden het initiatief genomen om de gemeente uit te nodigen in vijf wijken karakteristieke panden aan te kopen, comfortabel en duurzaam te verbouwen en open te stellen aan bewoners van de betreffende wijk, zodat die kunnen zien wat er mogelijk is in hun huis, wat de kosten zijn en welke energiebesparing zij ermee kunnen realiseren. Door een startsubsidie uit het Klimaatfonds kon aarde-Werk een begin maken met de inrichting van een tentoonstellingsruimte en de eerste voorlichtingen en rondleidingen te organiseren. Het is na deze tweede voorlichtingsbijeenkomst duidelijk geworden dat er meer inzet va alle partijen nodig is om de klimaatdoelstellingen te bereiken.