Honderden vrouwen maken Den Haag groen

Afkeurend kijkt een Turkse dame naar de verpieterde plantjes in haar straat. “Geen groen te zien, hier, dát maakt deze wijk zo saai en lelijk! Niemand wil hier wonen”, moppert ze. Maar die impopulaire wijk wordt, als het aan projectbureau Aarde-Werk BV ligt, tot leven gewekt. Via hun project worden 1440 vrouwen uit Den Haag de komende jaren bijgeschoold over groen en duurzaam leven, en daardoor worden hun buurten groener en leefbaarder. De eerste opleidingsdag vond plaats op 9 juni in Scheveningen.

Het grootschalige project moet een einde maken aan de grauwe uitstraling van bepaalde Haagse buurten, zoals de krachtwijken. Honderden vrouwen worden opgeleid tot milieukenners, en zij zullen op hun beurt buurtgenoten leren te stimuleren tot groener gedrag. Dat is hard nodig, volgens de organisatoren van het project: “In veel te veel wijken vind je amper groen, ligt er veel vuil op straat en voelen bewoners zich onprettig.”

Actieve bewoners
De grauwe uitstraling van die wijken wordt wel eens verklaard door het veelgebruikte vooroordeel over de inwoners: allochtone Hagenezen, bijvoorbeeld, zouden niet veel ophebben met ‘groene’ thema’s. Dat gaat echter niet op. Sterker nog, de allochtone inwoners van de Haagse wijken zijn zelfs uitermate nieuwsgierig naar een groener leven, zo merkten de projectleiders. “Duurzaamheidthema’s staan vaak dicht bij de leefwereld van vrouwen”, vertelt projectleider Cindy Slaghuis. “Het is alleen soms zo, dat sommige vrouwen nog geen mogelijkheid hebben gehad om met duurzaamheid kennis te maken en ermee aan de slag te gaan. Daar gaat dit project op een heel concrete manier verandering in brengen.En tot nu toe melden vrouwen uit allerlei culturen zich aan: Nederlandse vrouwen, maar ook Duitse, Colombiaanse en Spaanse vrouwen”

In iedere wijk zullen vrouwen elkaar de komende jaren ontmoeten om daar te praten, te discussiëren en aan de slag te gaan met groene thema’s. Er wordt nagedacht over hoe de krachtwijken groener kunnen worden, maar ook over hoe je duurzaam leven kunt toepassen tijdens het koken. Het uiteindelijke doel van het project is om meer vrouwen sterker bewust te maken van de milieuaspecten in het dagelijkse leven, en ze meer te betrekken bij duurzaamheid. Vrouwelijke deelnemers aan het project zullen worden geworven via buurthuizen, vrouwenorganisaties, migrantenorganisaties, inburgergroepen, basisscholen, woningcorporaties en religieuze instellingen.

Zelf doen
Het unieke aan dit project is, dat inwoners van krachtwijken zelf direct aan de gang gaan met de opgedane kennis. Ze leiden hun eigen buren op, bedenken wat ze kunnen veranderen aan hun straat en planten zelf mooie planten. Dat werkt, aldus de werknemers van Aarde-Werk: “Als mensen zelf meewerken, raken ze geïnspireerd en doen ze eigen kennis op. Dat is veel stimulerender dan wanneer ze braaf uitvoeren wat ze door buitenstaanders gezegd wordt.”
Na de zomer starten er nieuwe cyclussen in Laak (1, 8, 15 en 19 oktober in De Koffiepot) en in Escamp (6, 13, 20 en 27 november in Vader/moedercentrum ZuidWest)

Projectbureau Aarde-Werk werd bekend met vergelijkende, eerdere projecten op het gebied van allochtonen en duurzaamheid. Zo deed zij eerder succesvolle ervaringen op met Poolse immigranten.

Meer weten over dit project? Neem contact op met projectleider Cindy Slaghuis: cindy@aarde-werk.nl