Vrouwen samen in prachtige wijken

Naar aanleiding van de in 2007, door Aarde-Werk georganiseerde themabijeenkomsten over duurzaamheid & milieu voor Haagse (autochtone en allochtone) vrouwen, ontstond er een vraag naar verdere verdieping van dit thema. Om aan die vraag te voldoen werd het project “Vrouwen samen in prachtige wijken ontwikkeld’ dat project ging op 9 juni 2009 in Scheveningen van start.

Duurzaamheidsthema’s zijn thema’s, die in tegenstelling tot wat soms gedacht word, dicht bij de leefwereld van vrouwen staan. Tevens vormt het een goede basis voor uitwisseling tussen vrouwen met verschillende achtergronden. In iedere wijk vinden 4 bijeenkomsten plaats. Een gedeelte van de participerende vrouwen wordt door stichting Aarde-Werk opgeleid tot milieucoach. Zij zullen daarna meewerken aan het project. Kijk hieronder naar een filmpje van een themabijeenkomst in het Moedercentrum over water uit juni 2011.

Vrouwen maken kennis met duurzaamheid

Het doel is het bereiken van alle vrouwen die op de een of andere manier betrokken zijn bij hun wijk en de toekomst ervan. Sommige vrouwen hebben nog geen mogelijkheden gehad om met duurzaamheid kennis te maken en aan de slag te gaan. De doelgroep wordt bereikt via buurthuizen, vrouwenorganisaties, migrantenorganisaties, inburgeringsgroepen, basisscholen, woningcorporaties en religieuze instellingen. Vrouwen met diverse culturele achtergronden, maar ook qua leeftijd, opleidingsniveau, taal en milieukennis worden betrokken bij thema’s rondom milieu en duurzaamheid en hen stimuleren en ondersteunen om actief met deze thema’s aan de gang te gaan in hun wijk.

Vrouwen raken betrokken

Een levende wijk is een wijk waarin vrouwen zich gezamenlijk actief inzetten voor duurzaamheid & milieu. Door het project zullen meer vrouwen sterker bewust worden van de milieuaspecten in het dagelijkse leven, meer inzicht verwerven en zullen ze meer betrokken zijn bij duurzaamheid. Op het niveau van de stad worden de groepen vrouwen actief ondersteund bij hun inzet voor milieu & duurzaamheid en regelmatig bij nieuwe initiatieven betrokken.

Aarde-Werk werkt samen met partners

Aarde-Werk is de projectleider, met Milieueducatie van de Gemeente Den Haag als partners. Aarde-Werk en Milieueducatie Gemeente Den Haag hebben de benodigde duurzaamheidseducatie methodieken voor volwassenen ten dienste gesteld aan dit project.

coaches-1energie_voorlichting_016_full_742

Looptijd
Het vrouwenproject is in mei 2009 van start gegaan en loopt tot maart 2012. Er wordt gewerkt aan een vervolg.

Financien:

Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Den Haag, Fonds 1818, Haella Fonds, en Fonds Burgerschap.

Contactpersoon
Projectleider: Cindy Slaghuis cindy@aarde-werk.nl

Voorbeeldproject:

Themacyclus Milieu

In september 2011 begon Aarde-Werk in het buurtcentrum Sam Sam in de Schilderswijk met een nieuwe groep. Dat is de veertiende sinds de start van het project in 2009. Meer informatie over ‘Vrouwen samen in prachtige wijken’ is elders in deze nieuwsrubriek te vinden, en onder het kopje ‘Expertise’ in de grijze kolom hiernaast (kies ‘vrouwen’).

Reportage Cineac themaochtend

Hieronder de reportage van de themaochtend over afval uit februari 2012.

 

Lees in de bijlage het artikel over het vrouwenproject in tijdschrift ´Genoeg´

Meedoen?

Woon je in Den Haag en wil je ook in jouw wijk zo’n gratis cursus over duurzaamheid? Neem dan contact op met Cindy Slaghuis van Aarde-Werk, via cindy@aarde-werk.nl.