Wijzerwonen in Schiedam

Wijzer wonen 3Het project ‘Wijzer Wonen in Schiedam’ biedt bewoners van Schiedam met een minimum-inkomen praktische ondersteuning bij het realiseren van een duurzame leefstijl.

Naast bevordering van energiebesparing is er aandacht voor een gezond en veilig binnenklimaat, ventilatie en het tegengaan van vochtproblemen in de woning. De aanpak levert verder een bijdrage aan integratie van allochtone bewoners van de stad

 

Doelen

• De energielasten voor 3100 huishoudens in Schiedam omlaag brengen
• Aandacht voor een gezond en veilig binnenklimaat van de benaderde huishoudens
• Bevorderen van maatschappelijke participatie en bestrijding van werkloosheid door training en inzet van werkzoekenden uit Schiedam
• De integratie van allochtone en autochtone minima en bestrijding van armoede
• Bijdragen aan het locale klimaatbeleid

Resultaten

• 3100 huishoudens met lage inkomens in Schiedam ontvangen een spaarlampen pakket
• 20 voorlichtingsbijeenkomsten over energiebesparing in huis voor 600 inwoners vooral van
allochtone afkomst
• Adviesbezoeken Energiebesparing aan 1500 huishoudens
• 15 cursussen Energiebesparing en Gezond Wonen voor 300 mensen
• 500 klusbezoeken om simpele energiebesparende materialen te installeren
• 75 herhalingsbezoeken

Partners

Het project wordt uitgevoerd:
• in opdracht van de Gemeente Schiedam
• in samenwerking met de Stichting Collusie, die gespecialiseerd is in het geven van concrete energie- en milieuadviezen aan huishoudens
• in samenwerking met de woningcorporatie Woonplus uit Schiedam
• en met de GGD Nieuwe Waterweg Noord.

Looptijd

Het project loopt van november 2006 tot november 2008

Contactpersoon

ErnstJan Stroes, projectleider
ernstjan@aarde-werk.nl