Categorie: Afgeronde projecten

Voeding en Duurzaamheid

Vanuit de cursussen en voorlichtingen over duurzaamheid die Aarde-Werk geeft in multiculturele wijken in Den Haag en andere steden, ontstaat vaak de vraag naar informatie over voeding, duurzaamheid en gezondheid. Uit onderzoek is gebleken...

Samenwerken aan Duurzame Ontwikkeling

Met het project “Samen werken aan duurzame ontwikkeling” wil Aarde-Werk met de projectpartners randvoorwaarden creëren om interculturele samenwerkingsprojecten voor jongeren mogelijk te maken rond duurzame ontwikkeling. Het gaat erom dat jongerengroepen met een verschillende...

Effectiviteitsonderzoek Leve Leven!

Aarde-Werk heeft, met steun van de Provincie Zuid-Holland, een wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het educatie-programma. Uit dit onderzoek (December 2006) blijkt: Het programma is effectief gebleken in het vergroten van...

Wijzer Wonen in Schiedam

Het project ‘Wijzer Wonen in Schiedam’ bood bewoners van Schiedam met een minimum-inkomen praktische ondersteuning bij het realiseren van een duurzame leefstijl. Naast bevordering van energiebesparing was er aandacht voor een gezond en veilig...