Categorie: Afgeronde projecten

Energie op maat

Energie op Maat was een project in Dordrecht waarbinnen Aarde-Werk met veel succes samen met lokale partners (Woonactief, corporatie Woonbron) zowel voorlichtingen als opleidingen energieconsulenten heeft gegeven aan herintredende klanten van de Sociale Dienst....

Themacyclus Milieu

De themacyclus werd georganiseerd voor vrouwen van diverse culturele achtergronden die kennis wilden maken met thema’s rondom milieu én voor vrouwen die werkzaam waren in de milieusector. De bijeenkomsten begonnen met een korte inleiding,...

Poolse arbeidsmigranten

Stichting Aarde-Werk organiseerde voorlichtingen over energiebesparing voor Poolse inburgeraars. Dat deed ze met een unieke methode: Poolse nieuwkomers werden voorgelicht door mensen uit hun eigen achterban. Aarde-Werk deed eerder succesvolle ervaringen op met vergelijkbare...

Wijzerwonen in Schiedam

Het project ‘Wijzer Wonen in Schiedam’ biedt bewoners van Schiedam met een minimum-inkomen praktische ondersteuning bij het realiseren van een duurzame leefstijl. Naast bevordering van energiebesparing is er aandacht voor een gezond en veilig...