Categorie: Afgeronde projecten

Poolse arbeidsmigranten

Stichting Aarde-Werk organiseerde voorlichtingen over energiebesparing voor Poolse inburgeraars. Dat deed ze met een unieke methode: Poolse nieuwkomers werden voorgelicht door mensen uit hun eigen achterban. Aarde-Werk deed eerder succesvolle ervaringen op met vergelijkbare...

Veilig, Zuinig en Gezond bij Vestia

Veel huishoudens in de huursector kampen met binnenklimaat- en veiligheidsproblemen. Woningcorporatie Vestia wil daar wat aan doen en schakelt de expertise van Aarde-Werk in. Met dit project wat we uitvoerden in 2007 en begin...

Wijzerwonen in Schiedam

Het project ‘Wijzer Wonen in Schiedam’ biedt bewoners van Schiedam met een minimum-inkomen praktische ondersteuning bij het realiseren van een duurzame leefstijl. Naast bevordering van energiebesparing is er aandacht voor een gezond en veilig...

Voeding en Duurzaamheid

Vanuit de cursussen en voorlichtingen over duurzaamheid die Aarde-Werk geeft in multiculturele wijken in Den Haag en andere steden, ontstaat vaak de vraag naar informatie over voeding, duurzaamheid en gezondheid. Uit onderzoek is gebleken...